Read this page in English

Missie en Strategie

De missie van de Raad

De Nederlandse Raad voor de Natuurkunde wil als onafhankelijke stichting de belangen van de natuurkunde op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs behartigen vanuit een initiërende en signalerende rol. Ook draagt de raad het belang van de natuurkunde voor onze huidige en toekomstige samenleving uit, vanuit een langetermijnvisie en in overleg met andere disciplines.

De Nederlandse natuurkunde behoort tot de absolute wereldtop. De natuurkunde is een sleuteldiscipline voor het aanpakken van fundamentele en toegepaste onderzoekthema’s, het aangaan van maatschappelijke uitdagingen en het opleiden van een getalenteerde toekomstige workforce. Dit is de basis voor de toekomst.

De visie van de Raad

De komende jaren is natuurkundig onderzoek essentieel om de missies van verschillende nationale en Europese roadmaps te volbrengen. Om de Nederlandse natuurkunde in staat te stellen deze centrale rol te spelen zijn nieuwe initiatieven, inspanningen en investeringen cruciaal, met de juiste balans tussen nieuwsgierigheidgedreven en thematische benaderingen. De Raad voor de Natuurkunde zal – samen met anderen – een actieve rol spelen om te zorgen voor meer geld voor funderend onderzoek en onderwijs in met name de STEM-onderzoeksvelden. Deze aanpak bouwt voort op verankerde visiedocumenten, zoals het Dijkgraaf vision paper 2025 “Chemistry & Physics: Fundamental For Our Future” en de NWO Visie Documenten van de Physics Research Communities. Daarmee kan de samenleving erop blijven vertrouwen dat de natuurkunde waarde toevoegt en maatschappelijke uitdagingen aanpakt, zoals ze dat in het verleden ook met veel succes heeft gedaan.